Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktigt för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och utnyttjar personlig information. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy.

När du besöker Sweetpain.se webbplatsen kommer du att lära dig viss information om dig under ditt besök.

På samma sätt som andra kommersiella webbplatser använder vår webbplats en standardteknik som kallas "cookies" (se förklaring nedan) och serverns loggar för att samla in information om hur vår webbplats används. Information som samlas in via cookies och serverns loggar kan innehålla datum och tid för besök, sidorna som visas, tid som spenderas på vår webbplats och de webbplatser som besökts strax före och precis efter eget, liksom din IP-adress.

Användning av kakor

En kaka är ett mycket litet textdokument, vilket ofta innehåller en anonym unik identifierare. När du besöker en webbplats frågar den här datorns dator om tillstånd att lagra den här filen i en del av hårddisken som är speciellt utsedd för cookies. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om din webbläsares preferenser tillåter det , men (för att skydda din integritet) tillåter din webbläsare endast en webbplats att komma åt de cookies som den redan har skickat till dig, inte de cookies som skickats till dig av andra webbplatser.

IP-adresser

IP-adresser används av din dator varje gång du är ansluten till Internet. Din IP-adress är ett nummer som används av datorer i nätverket för att identifiera din dator. IP-adresser samlas automatiskt in av vår webbserver som en del av demografiska och profildata som kallas "trafikdata" så att data (till exempel de webbsidor du begär) kan skickas till dig.

E-postinformation

Om du väljer att svara med oss via e-post kan vi behålla innehållet i dina e-postmeddelanden tillsammans med din e-postadress och våra svar. Vi tillhandahåller samma skydd för den elektroniska kommunikation som vi använder för att upprätthålla information som mottas online, post och telefon. Detta gäller även när du registrerar dig för vår hemsida, registrerar dig via någon av våra formulär med din e-postadress eller gör ett köp på denna sida. För mer information se e-postpolicyerna nedan.

Hur använder vi den information du ger oss?

I stort sett använder vi personuppgifter för att administrera vår affärsverksamhet, tillhandahålla kundservice och tillhandahålla andra varor och tjänster till våra kunder och potentiella kunder.

kommer inte att få personligt identifierande information om dig när du besöker vår webbplats, om du inte väljer att ge sådan information till oss, och heller inte sådan information kommer att säljas eller på annat sätt överföras till icke-associerade tredje parter utan användarens godkännande vid insamlingstillfället.

Vi kan avslöja information när det är juridiskt tvungen att göra det, med andra ord när vi tror i god tro att lagen kräver det eller för att skydda våra lagliga rättigheter.

Email Policy

Vi är fast beslutna att hålla din e-postadress konfidentiell. Vi säljer inte, hyr eller hyr våra abonnemangslistor till tredje part, och vi kommer inte att lämna din personliga information till någon tredje parts person, myndighet eller företag när som helst, om det inte är strängt tvungen att göra det enligt lag.

Vi kommer att använda din e-postadress enbart för att ge aktuell information om.

Vi kommer att behålla den information du skickar via e-post i enlighet med gällande federal lag.

CAN-SPAM Compliance

I enlighet med CAN-SPAM Act kommer allt e-postmeddelande från vår organisation att tydligt ange vem e-posten kommer ifrån och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Dessutom innehåller alla e-postmeddelanden också kortfattad information om hur du tar bort dig från vår mailinglista så att du inte får någon vidare e-postkommunikation från oss.

Val / Opt-Out

Vår webbplats ger användarna möjlighet att välja bort meddelanden från oss och våra partners genom att läsa avbeställningsanvisningarna som finns längst ner i det e-postmeddelande de tar emot från oss när som helst.

Användare som inte längre vill ha vårt nyhetsbrev eller reklammaterial kan välja bort att ta emot dessa meddelanden genom att klicka på länken för abonnemang i e-postmeddelandet.

Användning av externa länkar

https://www.sweetpain.se kan innehålla länkar till många andra webbplatser. kan inte garantera riktigheten av information som finns på någon länkad webbplats. Länkar till eller från externa webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av utgör inte någon godkännande av eller någon av dess anställda hos sponsorerna för dessa webbplatser eller produkterna eller informationen som presenteras där.

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor för användarwebben, alla tillämpliga lagar och bestämmelser och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

Immateriella rättigheter

Alla upphovsrätter, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter i och på vår hemsida och allt innehåll och programvara som finns på webbplatsen ska förbli ensam äganderätt till eller dess licensgivare. Användningen av våra varumärken, innehåll och immateriella rättigheter är förbjudet utan uttryckligt skriftligt samtycke från.

Du får inte:

Publicera material från vår webbplats utan föregående skriftligt samtycke.
Sälj eller hyr material från vår hemsida.
Reproducera, kopiera, skapa derivat, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på vår hemsida för något ändamål.
Omfördela innehåll från vår webbplats, inklusive på en annan webbplats.
Godtagbar användning
Du godkänner att endast använda vår hemsida för lagliga ändamål och på ett sätt som inte bryter mot rättigheter, begränsar eller hämmar någon annans användning och njutning av webbplatsen. Förbjudet beteende innefattar trakasserier eller orsakar nöd eller besvär för någon annan användare , sänder obscent eller stötande innehåll eller stör det normala flödet av dialog inom vår hemsida.

Du får inte använda vår hemsida för att skicka oönskad kommersiell kommunikation. Du får inte använda innehållet på vår hemsida för marknadsföringsändamål utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.

Begränsad åtkomst

Vi kan i framtiden begränsa tillgången till delar (eller alla) på vår webbplats och reservera fullständiga rättigheter att göra det. Om vi vid något tillfälle ger dig ett användarnamn och lösenord för att du ska få tillgång till begränsade områden på vår hemsida, måste du se till att både ditt användarnamn och lösenord hålls konfidentiellt.

Användning av testimonials

I enlighet med FTC: s riktlinjer för användningen av påståenden och vittnesmål i reklam, var vänlig medveten om följande:

Testimonials som visas på denna webbplats mottas faktiskt via text, ljud eller video inlämning. De är individuella erfarenheter som speglar verkliga erfarenheter hos dem som har använt våra produkter och / eller tjänster på något sätt. De är individuella resultat och resultaten varierar. Vi hävdar inte att de är typiska resultat. Vittnesmålen är inte nödvändigtvis representativa för alla som kommer att använda våra produkter och / eller tjänster.

Vittnesmålen som visas i vilken form som helst på denna sida (text, ljud, video eller annat) reproduceras verbatim, förutom korrigering av grammatiska eller typfel. Vissa kan ha förkortats. Med andra ord, inte hela meddelandet som mottas av testförfattarens författare visas när det verkar för långt eller inte hela uttalandet förefaller relevant för allmänheten.

är inte ansvarig för någon av de åsikter eller kommentarer som publiceras på Sweetpain.se är inte ett forum för vittnesmål, men ger vittnesmål som ett sätt för kunder att dela sina erfarenheter med varandra. För att skydda mot missbruk visas alla vittnesmål efter att de har granskats av förvaltningen av. Dela inte åsikter, synpunkter eller kommentarer från några testimonials på Sweetpain.se - åsikterna är strikt synpunkter från testkällan.

Vittnesmålen är aldrig avsedda att hävda att våra produkter och / eller tjänster kan användas för att diagnostisera, behandla, bota, mildra eller förebygga sjukdomar. Eventuella krav, implicit eller explicit, i någon form eller form, har inte kliniskt testats eller utvärderats.
Hur skyddar vi din information och säkra informationsöverföringar?

E-post är inte känt som ett säkert kommunikationsmedium. Av denna anledning ber vi att du inte skickar privat information till oss via e-post. Det är dock tillåtet, men på egen risk. Några av de uppgifter du kan komma in på vår webbplats kan överföras säkert via ett säkert medium som kallas Secure Sockets Layer eller SSL. Kreditkortsinformation och annan känslig information överförs aldrig via e-post.

kan använda program för att skapa sammanfattande statistik som används för att göra det möjligt att bedöma antalet besökare på olika delar av vår webbplats, vilken information som är av största och minst intresse, bestämma tekniska designspecifikationer och identifiera systemets prestanda eller problemområden .

För säkerhetssäkerhetsändamål och för att säkerställa att denna tjänst förblir tillgänglig för alla användare, använder programvaror för att övervaka nätverkstrafik för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra information eller på annat sätt orsaka skador.

Ansvarsbegränsning och ansvarsbegränsning

lämnar inga förklaringar, garantier eller försäkran om riktigheten, valutan eller fullständigheten av innehållet på denna webbplats eller webbplatser som är länkade till den här webbplatsen.

Alla material på denna webbplats tillhandahålls "som det är" utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, intrång av immateriell egendom eller lämplighet för något speciellt ändamål. Under inga omständigheter ska eller dess agenter eller associerade företag vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av vinst, affärsavbrott, förlust av information, skada eller död) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använd materialen, även om det har blivit informerat om eventuella förluster eller skador.

Policyändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst med eller utan förvarning. Men försäkra dig om att om personuppgiftspolitiken ändras i framtiden, använder vi inte de personuppgifter du har skickat till oss enligt denna sekretesspolicy på ett sätt som är väsentligt inkonsekvent med denna sekretesspolicy utan ditt föregående samtycke. Vi är engagerade i att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretess för personuppgifter skyddas och upprätthålls. 

Kontakt 

Om du har några frågor angående denna policy eller andra frågor, kontakta oss via får Sweetpain Facebook  sida.

Subscribe to our newsletter now!