Disclaimer

Sweetpain.se ägs och drivs av och kan innehålla annonser, sponsrat innehåll, betalade infogningar, affiliate länkar eller andra former av intäktsgenerering.

Sweetpain.se följer marknadsföringsnormerna. Vi tror på ärlighet, förhållande, åsikt och identitet. Erhållen ersättning kan påverka annonsinnehållet, ämnen eller inlägg som gjorts i den här bloggen. Det innehållet, annonsutrymmet eller inlägget kommer tydligt att identifieras som betalt eller sponsrat innehåll.

Sweetpain.se kompenseras aldrig direkt för att ge synpunkter på produkter, tjänster, webbplatser och olika andra ämnen. Synpunkterna och yttrandena som uttrycks på denna webbplats är rent av författarna. Om vi hävdar eller verkar vara experter på ett visst ämne eller produkt eller serviceområde, godkänner vi bara produkter eller tjänster som vi tror på, är baserade på vår expertis värd för sådan godkännande. Eventuella produktkrav, statistik, citat eller annan representation om en produkt eller tjänst bör verifieras hos tillverkaren eller leverantören.

Den här webbplatsen innehåller inget innehåll som kan innebära en intressekonflikt.

Sweetpain.se lämnar inga förklaringar, garantier eller försäkran om innehållets noggrannhet, valuta eller fullständighet på denna webbplats eller webbplatser som är länkade till eller från denna webbplats.

Vi tar inget ansvar för något som inträffar eller händer till följd av användningen av uppgifter på denna webbplats. Det är du som läsare som bär det fulla ansvaret för att säkerställa att du har faktagranskat informationen innan du tar den till dig och använder den i praktiken. Vi uppmanar våra läsare att alltid rådfråga en läkare eller annan vårdnadshavare för att kontrollera uppgifterna.

Kontakta

Om du har några frågor angående denna policy kontakta oss via vår Sweetpain Facebook sida.

Subscribe to our newsletter now!